Hønselaug

 

     Hønselauget har eksisteret siden dec. 1988 og består af medlemmer fra 6  husstande. Vi er opdelt på hold med  2 husstande hver. Holdene skiftes til at passe hønsene en uge ad gangen. Holdene fordeler selv arbejdet og ugens æg.

Hønselauget råder over 1000 kroner om året fra afdelingen til reparationer/ vedligeholdelse af hus og hegn m.m. Hver husstand betaler 125 kroner i kvartalet for at være med. Dette beløb dækker anskaffelse af kyllinger/høns og økologisk foder.

Alle som bor i Hedelyngen kan blive medlem af hønselauget. Det koster 100 i startgebyr. Det har vist sig at det fungerer bedst med 6 husstande og en turnus på 3 uger

Hedelyngens Hønselaug :  Knud hø. 72, Søren he. 113, Janne he. 141, Henrik og Linda  hø. 56, Gert  og Ulla  he. 25, Jaap  he. 111