Bestyrelse

Bestyrelse

Hans Jørgen Larsen

Formand

Peter Zøylner

Kasserer

Birgit Hardt Hansen

Bestyrelsesmedlem

Jeannette Pautsch

Bestyrelsesmedlem

Lis Lynge Brønholt

Bestyrelsesmedlem

Casper Lydolph

Suppleant