Hedelyngen 24147

Historien om Hedelyngen

Hedelyngen blev bygget i 1981 af Fagforeningernes Boligforening (FB) efter tegninger fra arkitektfirmaet Vandkunsten Indflytningen skete i løbet af foråret samme år. Hedelyngen er skabt ud fra en idé om et sted og en boligform med mulighed for et højt niveau af fællesskab med stor beboerindflydelse.

 

Bebyggelsen består af 156 boliger, heraf 14 supplementsrum, udformet som grupper af rækkehuse der danner 9 små lokale torve, hver med ca. 12-20 boliger. Til hver bolig hører en mindre have, varierende fra 30-100m2. På hvert af de 9 torve er der faciliteter, som giver torvets beboere mulighed for at samles og børnene for at lege. Torvet bestemmer i store træk selv hvordan indretningen skal være – og torvets beboere vedligeholder i fællesskab.

 

Bebyggelsen indbyder til at mødes på torvet eller til at tage en snak over hækken og ikke mindst give rammer for fællesskab og ansvar for hinanden.

 

Hedelyngen udmærker sig ved at være trafikdifferentieret, således at stisystemet er holdt adskilt fra veje og P-pladser. Der må ikke køre biler på stierne. På Hedelyngens vejnet til P-pladserne må bilerne højest køre 10 km/t. På torvene og legepladserne skal de mindste børn kunne lege i trygge omgivelser.

 

Bebyggelsen indeholder flere store grønne områder beplantet med træer, buske eller blot græs. Vi har en boldbane til fodbold. Endvidere er der flere fællesområder med aktivitetsting for de lidt større børn – det største placeret ved Fælleshuset med lege­plad­­ser, klatreudstyr, kælkebakke, petanquebane samt en basketbane / ishockeybane. 

 

Fælleshuset, der er placeret ved Tårnvænget, indeholder en stor og en lille sal samt et køkken. Der er audiovisuelle faciliteter. Den store sal er blevet moderniseret i 2018. 

 

I tilknytning til Fælleshuset ligger Ejendomskontoret, Vaskeriet, Mødelokalet, Motionsrum og Værkstedet.

 

En stor del af de nuværende beboere har bevidst valgt Hedelyngen, fordi bebyggelsen i kraft af sin ud formning, udsender en invitation om at blive brugt, såvel til privat udfoldelse i haverne som til fællesaktiviteter på de lokale torve og i Fælleshusets regi.

 

I 2019 har vi forskellige aktiviteter koncentreret i udvalg / arbejdsgrupper: Aktivitetsgruppe pt. med Zumba, Linedance og forskellige caféarrangementer og ikke mindst det legendariske ”Julebanko”. Endvidere arrangerer gruppen ekskursioner. Vi har en Madklub med mulighed for fællesspisning for alle beboere. Pt. er der op til 50 deltagere, som spiser sammen 8-10 gange om året. Medlemmerne laver mad på skift. Der er et hønselaug, som står for pasning af høns og hønsegård. Vi har en Børne/Familiegruppe, som arrangerer forskellige events for de mindre børn, f.eks. tøndeslagning og julearrangement. Motionsrummet bestyres af en gruppe som sørger for at indkøbe udstyr og vedligeholde redskaberne. Vaskeriet er måske bebyggelsens vigtigste kontaktsted. Det er derfor også løbende moderniseret. Nu med bløde møbler og bytte-bog-reoler samt hylder til bytte-tøj. Bytteriet fungerer glimrende. Endelig har Hedelyngen i alle årene haft et utrolig veludstyret værksted, hvor man kan ordne cykler, lave møbler eller reparere børnenes legetøj. Værktøj og haveredskaber kan også lånes med hjem.  

 

Andet sted kan du se en tegning over hele Hedelyngen. De enkelte boligtyper og deres indretning er ligeledes vist på en tegninger. 

 

Vi holder minimum to beboermøder om året, Regnskabsbeboermøde med beretning i foråret og Budgetbeboermøde og valg til bestyrelsen i efteråret. Beboermødet er afdelingens højeste myndighed. Det er på disse møder, vi diskuterer og træffer beslutninger. Mød meget gerne op til beboermøderne dels for at påvirke beslutninger, men også for i almindelighed at bakke bestyrelsens arbejde op. Afdelingsbestyrelsen udmønter beslutningerne, og har ansvar for drift af Hedelyngen. Afdelingsbestyrelsen mødes typisk 10 -12 gange om året.

 

 

2021 -- Hedelyngen fylder 40 år

 

I 1. og 2. kvartal 1981 flyttede beboerne ind i Hedelyngen, en afdeling som Fagforeningernes boligforening (FB) netop havde opført i Herlev.

 

Først flyttede “ØST-torvene” ind, dernæst “NORD-torvene” og til sidst “VEST-torvene”. Så var der fuldt hus.

 

Og som mange ved, blev alle lejligheder lejet ud på én weekend! FB havde ramt rigtigt med deres progressive satsning på en anderledes bebyggelse med i alt 159 lejemål. Der var nemlig meget stor efterspørgsel efter at komme til at bo på den måde, som bebyggelsen tegnet af Vandkunsten lagde op til: spændende arkitektur, torve med muligheder for lokalt fællesskab og ikke mindst Fælleshuset med tilhørende lokaler til diverse aktiviteter. Husene med signalfarver i rød, grøn og blå blev hurtigt kendt i Herlev som ”farveladebyen” eller ”pædagogbyen”.

 

Mange fagtidsskrifter og flere aviser har siden bragt rapportager fra livet i Hedelyngen. Meget er ændret siden da, men Hedelyngen er stadig en anderledes bebyggelse, som vægter fællesskab og nærhed.

 

Hvis nogle af jer har billeder fra 1981 må I gerne maile dem til: 

hedelyngen.webmaster@gmail.com.

Billeder 1981 - 1982

 

1981