Praktisk info

Udvendig vedligeholdelse

Læs alt om vedligehold af din bolig her på 3B's hjemmeside.

 

Alt om vedligehold af din bolig

Vedligeholdelse af egen have og beplantning

Den udvendige vedligeholdelse af selve bygningerne påhviler afdelingen.

Til alle boliger (med undtagelse af supplementsrum) hører en større eller mindre have. Vedligeholdelsen af denne påhviler beboeren. 

 

Beplantning i haven

Da vi generelt har meget små haver, skal beplantningen afstemmes herefter. Træer og buske må ved deres størrelse og højde ikke være så store, at de kan genere naboens lys- og udsigtsforhold. Høje træer er derfor ikke velegnede i de små haver.

Det er den enkelte beboers ansvar at sikre, at hække og al beplantning i haven til enhver tid overholder reglerne. 

 

Hække, fællesskab og privatliv

Hække, plankeværker eller bevoksning omkring vores haver må ved sin højde og art ikke stride imod bebyggelsens ønskede åbne og landsbyprægede karakter, men skal tværtimod understrege imødekommenhed og åbenhed. Det gælder også for havelåger og lignende. En lille del af haven, typisk terrassen, kan dog godt indrettes med beplantning eller hegning, så man kan trække sig tilbage og være mere privat. Det er den enkelte beboers ansvar selv at vedligeholde egen hæk og hegn.

 

Der henvises til yderligere beskrivelse i Husorden.