Praktisk info

Opslagstavler

Der findes opslagstavler på alle torve og ved vaskeriet. Her kommer der meddelelser om afdelingsmøder, referater fra bestyrelsesmøder samt dagsorden for samme. Samtidig findes også her Nødkaldsliste på håndværker tilkald. Men kun ved uopsættelighed.  Altså, vores kommunikations sted ud over Hjemmesiden, og vores private Facebook guppe, Os i Hedelyngen