Praktisk info

Sortering af affald

Skraldeskure
På hvert torv er et skraldeskur, som indeholder en række containere til forskellige typer af affald. Alle containere er mærkede med den type affald, der skal i disse containere. Herlev Kommune forlanger, at affald sorteres. Renovationsarbejderne kontrollerer, at beboerne gør det rigtigt, da vi ellers kom­mer til at betale for sortering. Det er altså for din egen skyld, at affaldet placeres rigtigt i container­ne. Den enkelte beboers dovenskab kan altså komme til at koste os alle dyrt.

 

Køkkenaffald
Køkkenaffald i affaldsposer skal lægges i de dertil mærkede containere i skraldeskurene på torve­ne. Husk at holde lågerne til containerne lukkede, da vi ellers får dyr (katte, ræve, mus, rotter…) heri.

Aviser og papir

I containeren til aviser og papir må der ikke komme andre typer af affald. Heller ikke pap.

 

Pap 

Vi kommer ofte hjem fra købmanden med papkasser eller vi får varer pakket ind i pap. Der er i hvert skraldeskur en container til pap, æggebakker m.m.

 

Flasker
Flasker skal afleveres i de opstillede glascontainere, der er opstillet ved indkørsler til parkeringspladserne. Flaskerne bliver sendt til genbrug.Der må ikke stilles flasker i skraldeskurene.

 

Haveaffald
På flere parkeringspladser er opstillet store containere til haveaffald. Kom kun haveaffald heri. Det kan ellers koste os alle dyrt, hvis du benytter den til anden form for affald. Du må altså tømme din plasticpose med haveaffald i containere og evt. smide posen i en container i skraldeskuret.

 

Farligt affald

Maling, opløsningsmidler, batterier m.m. MÅ IKKE henstilles i skraldeskure eller uden for døren til afhentning om mandagen. Skal afleveres på ejendomskontoret i åbningstiden eller på genbrugsstationen

 

Metal

Container er opstillet i skraldeskuret. Her modtages: konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, og andet brugt alu og jern

 

Plast

Pet flasker, plasticdunke, plastposer, emballage og drikkekartoner m.m.

 

Vores flinke gårdmænd kommer rundt med traktoren den første mandag i måneden, og henter stort affald, gamle møbler, hvidevarer. Alt anden form for affald kan afleveres i vores  Materielgård - Tårnvænget 12. I dagtimerne er der åbent gennem porten ved Fælleshuset. Om aftenen og weekender, kan du åbne porten på Tårnvænget med din vaskebrik.

Se billeder af vores Materielgård her:

 

Affaldet må IKKE hensættes uden for døren før søndag aften.