Praktisk info

Legepladser, boldspil og grønne arealer

Den store legeplads findes centralt i Hedelyngen ved fælleshuset. Legepladsen er renoveret i 2015, og den lever nu op til de krav, der stilles til redskaber og faldunderlag.

På de enkelte torve findes der også mindre legepladser, gyngestativer, sandkasser og legehuse. Disse vedligeholdes, og bygges typisk af  beboerne på disse torve. Alle har selvfølgelig lov til at bruge dem.

 

Boldspil
Boldspil på fællesarealerne er tilladt, såfremt der tages et rimeligt hensyn til omgivelserne. Hvis vildfarne bolde skal hentes i private haver, skal dette ske uden beskadigelse af beplantningen og beboer skal give en boldhenter adgang til haven.

 

Basketbane
Ved fælleshuset mod Tårnvænget findes en basketbane. I den mørke tid af året er det muligt at få lys på banen, men husk boldspil er kun tilladt til  kl. 21 af hensyn til de beboere, som bor lige op ad banen.

 

Fodboldbane
Bagved Grønt Torv Øst, ligger en fodboldbane. Boldspil skal også her ophøre senest kl. 21.

 

Grønne områder
I Hedelyngen går vi meget op i at vores områder er pæne, grønne og meget gerne økologiske, dvs. uden brug af sprøjtemidler og lignende. Områderne er til for at blive brugt og græsset må i høj grad betrædes. Men hvis det skal fortsætte på den måde, er det vigtigt at vi som beboere også respekterer planter, buske og træer.

Ser du beplantning som ikke har det særlig godt, er det en god idé at fortælle det til varmemeste­ren, som så har mulighed for at rette det op eller plante nyt.

 

Motorkørsel
Det er forbudt at køre i bil på bebyggelsens stier, som er forbeholdt gående og cyklister.
Motorkørsel må kun ske på til- og frakørselsvejene samt på parkeringspladser inden for boligområdet. Kørsel skal dog ske med den allerstørste forsigtighed og med en max. Hastighed på  10 km/t.