Hedelyngens aktivitetsudvalg

Kontaktperson: Bodil Hø 60, mail: bodilmller@gmail.com

Aktivitetsudvalget er en åben gruppe, som arrangerer forskellige aktiviteter for beboerne i Hedelyngen. Det kan være musik, udstillinger, foredrag, sang, dans , bevægelse, udflugter og meget andet.

 

Vi mødes 4-5 gange om året og aftaler og planlægger nye aktiviteter.

Hvis man gerne vil være med, har nye ideer, eller vil på maillisten og få besked om mødetider og referater, kan man kontakte os ved at sende en mail til bodilmller@gmail.com, eller lægge en seddel i postkassen Højsletten nr. 60. 

 

Hvis man gerne selv vil starte en aktivitet, er man også velkommen til at kontakte os. 

 

På Aktivitetsudvalgets vegne d. 8/1-2023.

Bodil Møller, kontaktperson

 

Aktivitetsforslag:

 

1. Udflugt til Christiansborg med rundvisning.
Birgit Hardt Hansen har foreslået at der arrangeres udflugt til Christiansborg, hvor en gruppe på mindst 15 kan få gratis rundvisning og se på kunst. Hun har tilbudt at stå for den nærmere planlægning.
Vi synes ideen er god og foreslår at udflugten bliver omkring starten af juni, evt kunne man inden eller bagefter gå på Kanalcafeen. Den ligger tæt på ved kanalen ved Nationalmuseet, og skulle være hyggelig. Bodil kontakter Birgit om det.

 

2. Andre ideer til fremtidige arrangementer.

A. Finn Karstrup vil gerne lave en udstilling med sine malerier, en han i efteråret. 
Arnes orkester, som vistnok spiller jazz, vil gerne spille musik til, uden honorar.

B. Der er et forslag om at invitere en, som kan komme og fortælle om det gamle Herlev, specielt vores område omkring Hedelyngen. Evt. Kunne en der hedder Helle spørges. Hun har før gjort det ved Herlev Festuge.

Referent Bodil

 

Mødereferater: